Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

Responsible in the sense of § 6 Teledienstgesetz or Mediendienste Staatsvertrag is:

Pelargonium pre Európu GbR,
c/o Ústredné záhradnícke združenie,
Servatiusstr. 53,
DE – 53175 Bonn,
Nemecko
Výkonný riaditeľ: Leendert Hoogendoorn / European Project Management: Dr. Susanne Lux

Tel. : + 49 2644 981333
Email: susanne.lux(at)meclux.de

IČ DPH: DE815617238
Daňové číslo: 206/5802/0875

Vyhlásenie

Vyjadrené názory a postoje sú však len názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre výskum (REA). Európska únia ani orgán poskytujúci grant za ne nenesú zodpovednosť.