Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

1. Αντικείμενο προστασίας δεδομένων

Αντικείμενο της προστασίας δεδομένων είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Πρόκειται για ατομικές πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές ή αντικειμενικές συνθήκες συγκεκριμένου ή αναγνωρίσιμου φυσικού προσώπου. Για παράδειγμα, όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και δεδομένα χρήσης όπως η διεύθυνση IP ενός υπολογιστή.

2. Αυτόματη ανώνυμη συλλογή δεδομένων, επεξεργασία και χρήση

Συγκεντρώνουμε αυτόματα, επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε μη προσωπικές πληροφορίες που το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει σε εμάς. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τα εξής:- Τύπο/έκδοση προγράμματος περιήγησης- Λειτουργικό σύστημα- URL διεύθυνσης παραπομπής (πηγή συνδέσμου)- Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή με πρόσβαση.

  • Ώρα της αίτησης διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

3. Cookies

Για να καταστήσουμε ευχάριστη την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και για να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης (τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και επιτρέπουν σε εμάς ή, κατά περίπτωση, σε μια συνεργαζόμενη εταιρεία να αναγνωρίσει το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τη σελίδα μας (μόνιμα cookies). Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε μεμονωμένα αν θα τα δεχτείτε ή να απορρίπτετε την αποδοχή cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Εάν δεν γίνονται δεκτά τα cookies, η λειτουργία του ιστότοπου μας ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς.

4. Έναρξη συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης δεδομένων

Κατ’ αρχήν, η συλλογή ή η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων δεν είναι απαραίτητη για τη χρήση του ιστότοπού μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία ή θα χρησιμοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που μας έχετε παραχωρήσει οικειοθελώς τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(1) Ερωτήματα/ εκπλήρωση σύμβασης

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στον βαθμό που κρίνεται απαραίτητο σε κάθε περίπτωση, εφόσον μας έχετε παραχωρήσει τα δεδομένα για ερωτήματα, ερωτήματα σχετικά με συμβάσεις ή άλλες μεμονωμένες συναλλαγές.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παραχωρείτε για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς και για να επεξεργαστούμε τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε εμάς και εσάς. Μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες που χρησιμοποιούμε για την παροχή της υπηρεσίας ή για την επεξεργασία της σύμβασης.

(2) Ενημερωτικό δελτίο (Newsletter)

Κατά την εγγραφή σας σε ενημερωτικό δελτίο (εφόσον προσφέρεται), θα χρησιμοποιούμε τη διεύθυνσή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για δικούς μας διαφημιστικούς σκοπούς μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας, ζητούμε μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η εγκυρότητα της οποίας ελέγχεται ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης.

(3) Κοινοποίηση σε κυβερνητικούς θεσμούς και κρατικές αρχές

Μεταβιβάζουμε δεδομένα μόνο σε κυβερνητικούς θεσμούς και κρατικές αρχές που διατηρούν το δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες στο πλαίσιο έννομων υποχρεώσεων ή βάσει δικαστικής απόφασης.

(4) Νομική βάση

Εφόσον και στον βαθμό που ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) εφαρμόζεται στην επεξεργασία των δεδομένων εκ μέρους μας, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι

α) η εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων από μέρους μας προς το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα (άρθρο 6 παρ. 1 β ΓΚΠΔ)

β) η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 6 παρ.1 α, ΓΚΠΔ)

γ) η εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων συλλογής και αποθήκευσης, ιδίως για φορολογικούς σκοπούς (άρθρο 6 παρ. 1 γ ΓΚΠΔ)

5. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και, αν χρειαστεί, για να σας θέτουμε ερωτήσεις σχετικά με αυτά. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον τα εν λόγω δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και πληροφορίες σχετικά με αυτά, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των δεδομένων που σας αφορούν ή τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν χωρίς καθυστέρηση δεδομένα που σας αφορούν ή, εναλλακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Έχετε επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ.

6. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, με ισχύ για το μέλλον. Εάν η ανάκληση πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μίας εν εξελίξει επιχειρηματικής συναλλαγής, η διαγραφή λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της. Οι περαιτέρω έννομες υποχρεώσεις διαγραφής ή δέσμευσης παραμένουν ως έχουν.

7. Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, ανά πάσα στιγμή. Η εναντίωση μπορεί να αφορά ειδικά την επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

8. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Θα λάβουμε τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή των κανονισμών προστασίας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η προσπάθεια είναι ανάλογη με τον επιδιωκόμενο σκοπό προστασίας. Κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια των δεδομένων, γι’ αυτό συνιστούμε να στέλνετε εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου ή να χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση.