Защита на данните

1. Обект на защитата на данни

Обект на защита на данните са личните данни. Това е индивидуална информация за личните или фактическите обстоятелства на конкретно или подлежащо на идентифициране физическо лице. Например име, пощенски адрес, адрес на електронна поща, но също така и данни за използване, като например IP адрес на компютър.

2. автоматично анонимно събиране, обработване и използване на данни

Автоматично събираме, обработваме или използваме нелична информация, която вашият браузър ни изпраща. Тази информация включва:- тип/версия на браузъра- операционна система- URL адрес на препращане (източник на връзка)- име на хоста на компютъра, от който се осъществява достъпът.

  • Време на заявката към сървъра
  • IP адрес

3. бисквитки

За да направим посещението на нашия уебсайт по-привлекателно и да дадем възможност за използване на определени функции, използваме така наречените „бисквитки“ на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето крайно устройство. Някои от бисквитките, които използваме, се изтриват след края на сесията на браузъра, т.е. след като затворите браузъра си (т.нар. сесийни бисквитки). Други „бисквитки“ остават на Вашето крайно устройство и позволяват на нас или, ако е приложимо, на партньорска компания да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение (т.нар. постоянни „бисквитки“). Можете да настроите браузъра си така, че да бъдете информирани за настройката на бисквитките и да вземете индивидуално решение за тяхното приемане или да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или по принцип. Ако не приемате бисквитките, функционалността на нашия уебсайт може да бъде ограничена.

4. инициирано събиране, обработване и използване на лични данни

По принцип събирането или предаването на лични данни не е необходимо за използването на нашите интернет страници. Вашите лични данни ще бъдат обработвани или използвани, само ако доброволно ни ги предоставите. Това може да е необходимо в следните случаи:

По принцип събирането или предаването на лични данни не е необходимо за използването на нашите интернет страници. Вашите лични данни ще бъдат обработвани или използвани, само ако доброволно ни ги предоставите. Това може да е необходимо в следните случаи:

(1) Запитвания/изпълнение на договор

Събираме и обработваме Вашите лични данни до степента, необходима във всеки отделен случай, доколкото ни ги предоставяте за запитвания, запитвания, свързани с договори, или други индивидуални сделки.

Използваме предоставените от Вас данни, за да изпълним договорните си задължения към Вас и да обработим договорите, сключени между нас и Вас. Възможно е да се наложи да предадем Вашите лични данни на дружества, които използваме за предоставяне на услугата или за обработка на договора.

(2) Бюлетин

Ако се регистрирате за бюлетина (само ако се предлага), Вашият имейл адрес ще бъде използван от нас за наши собствени рекламни цели, докато не се отпишете от бюлетина. Отказът е възможен по всяко време. Ако желаете да получавате нашия бюлетин, ние изискваме функциониращ имейл адрес, принадлежащ на вас, чиято валидност проверяваме по време на процеса на регистрация, като ви изпращаме имейл за потвърждение.

(3) Разкриване на информация пред държавни институции и органи

Предаваме данни само на държавни институции и органи, които имат право да получават информация в рамките на законови задължения или въз основа на съдебно решение.

(4) Правно основание

Ако и доколкото Общият регламент за защита на данните се прилага към обработката на данни от наша страна, правното основание за обработката е

а) изпълнението на договорни задължения от наша страна по отношение на субекта на данните (чл. 6, ал. 1, б. „б“ от ОРЗД)

б) съгласието на субекта на данните (чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД)

в) изпълнение на законови задължения за събиране и съхранение, по-специално за данъчни цели (чл. 6, ал. 1, буква в) ОРЗД)

5. права на субектите на данни

Бихме искали да използваме вашите данни, за да ви информираме за нашите продукти и услуги и, ако е необходимо, да ви попитаме за тях. Имате право да поискате потвърждение дали въпросните данни се обработват и информация за тези данни, както и допълнителна информация и копие от данните в съответствие с чл. 15 ОТ ОРЗД. Имате право.по чл. 16 ОРЗД да поискате допълване на данните, които ви засягат, или коригиране на неверни данни, които ви засягат. В съответствие с чл. 17 ОРЗД имате право да поискате данните, които Ви засягат, да бъдат незабавно изтрити или, алтернативно, в съответствие с чл. 18 ОРЗД, да поискате ограничаване на обработката на данните. Имате право да поискате данните, които ви засягат и които сте ни предоставили, да бъдат получени в съответствие с чл. 20 от ОРЗД и да поискате те да бъдат предадени на други администратори на данни. Също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в съответствие с чл. 77 от ОРЗД.

6. право на оттегляне

Имате право да оттеглите съгласието, дадено в съответствие с чл. 7 (3) от ОРЗД с действие за в бъдеще. Ако оттеглянето се извършва по време на текуща бизнес сделка, изтриването ще се извърши незабавно след нейното приключване. Това не засяга по-нататъшните законови задължения за изтриване или блокиране.

7. право на възражение

Можете да възразите срещу бъдещото обработване на данни, свързани с вас, в съответствие с чл. 21 от ОРЗД по всяко време. Възражението може да бъде направено конкретно срещу обработването за целите на директния маркетинг.

8. технически и организационни мерки

Ще предприемем необходимите технически и организационни мерки, за да гарантираме прилагането на разпоредбите за защита на данните, при условие че усилията са в разумна степен пропорционални на предвидената цел за защита. При комуникация по електронна поща не можем да гарантираме пълна сигурност на данните, затова препоръчваме да изпращате поверителна информация по пощата или да използвате криптиране.